Naujienlaiškis

PILDOME PARAIŠKAS, SUTARTIS IR PRIEDUS DARBO UZMOKESČIO KOMPENSACIJAI GAUTI

Kodėl naudinga?Pagal priemonę “Parama darbui” darbdaviui kompensuojama dalis darbo užmokesčio išlaidų.

Kas gali kreiptis?

Viešieji ar privatūs juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), juridinių asmenų filialai ar atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla.

Kiek?

Kompensuojama 23,3 proc. nuo apskaičiuoto atlyginimo:

  • darbdaviams, įdarbinusiems darbinės patirties neturinčius jaunuolius nuo 18 iki 29 m. amžiaus, kompensacijos laikotarpis iki 12 mėn.
  • darbdaviams, įdarbinusiems vyresnius nei 54 m. amžiaus žmones, neturėjusius darbo 6 mėn., kompensacijos laikotarpis iki 24 mėn.

Vienai įmonei neribojamas darbuotojų skaičius.

Viena įmonė per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį gali gauti iki 200 000 Eur kompensacijos.

Kaip veikia?

Norint pasinaudoti priemone “Parama darbui”, reikia pateikti paraišką “Invegai”. Darbo užmokesčio išlaidos kompensuojamos kas ketvirtį.

UAB “Apskaitos paslaugos” tvarkome :

įmonių buhalterinę apskaitą,
apleistą apskaitą,
atliekame buhalterinės apskaitos, mokesčių patikrinimus.

Buhalterinės apskaitos sutvarkymas
Tvarkome mažų ir vidutinių įmonių apskaitą nuo pirminių dokumentų iki metinių finansinių ataskaitų sudarymo, pateikiame reikalingas ataskaitas ir deklaracijas VMI, VSDFV, kitoms institucijoms.

Apleistos apskaitos sutvarkymas
Sutvarkome apskaitą nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikiame visas reikalingas ataskaitas už praėjusius laikotarpius, jums pageidaujant atstovaujame ir patikrinimų metu.

Tvarkome apskaita ir nuotoliniu budu

KONSULTUOJAME
ir ruošiame dokumentus

o Rengiame verslo planus: ES paramai gauti , banko paskolai gauti, mokestinei paskolai gauti.
o Konsultuojame apskaitos klausimais.
o Konsultuojame mokesčių klausimais.
o Teikiame rekomendacijas apskaitos politikos klausimais.
o Ruošiame įmonės steigimo dokumentus. Konsultuojame įmonių steigimo klausimais, atliekame visas naujos įmonės steigimo procedūras, įregistruojame įmonę mokesčių mokėtojų registre ir PVM mokėtojų registre.
o Atliekame įstatų pakeitimus, įregistruojame pakeitimus juridinių asmenų registre.
o Konsultuojame įmonės likvidavimo klausimais, tvarkome, užpildome įmonių uždarymui reikalingus dokumentus.
o Atliekame įmonės pertvarkymo ( iš IĮ į UAB ) procedūras.
o Ruošiame pareigines instrukcijas ir sutartis.