Įmonių steigimas

• Ruošiame įmonės steigimo dokumentus. Atliekame visas naujos įmonės steigimo procedūras, įregistruojame įmonę mokesčių mokėtojų ir PVM mokėtojų registruose;
• Atliekame įstatų pakeitimus, įregistruojame pakeitimus juridinių asmenų registre;
• Tvarkome, užpildome įmonių uždarymui reikalingus dokumentus;
• Atliekame įmonės pertvarkymo ( iš IĮ į UAB ) procedūras;
• Ruošiame pareigines instrukcijas ir sutartis.